Agenda

8.30-9.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
9.00OTWARCIE SYMPOZJUM
9.15-9.25 Magdalena Karwowska Wpływ sprawności ruchowej dziecka w wieku przedszkolnym na jego rozwój i samoocenę
9.30-9.40Marek StokarskiCzy aktywność fizyczna i aspekt wygranej może wpłynąć na rozwój dziecka
9.45-9.55Paweł CydzikWystępowanie bólu kręgosłupa wśród rodziców noszących dzieci w chustach
10.00-10.10Katarzyna MilczarekPraca z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym
10.15-10.25Anna Piekutowska i Yulia ShcherbinaNiezintegrowane odruchy wczesnodziecięce i ich wpływ na procesy uczenia się i zachowanie dzieci
10.30-10.40Jacek CzajaPraca z dzieckiem z zespołem Downa
10.45-10.55Agata Woźnicka Afazja dziecięca
11.00-11.10Justyna Pawlak Martyna Piaskowska Praca z dzieckiem z dyspraksją
11.15-11.25Monika Rogowska Dziecko z ADHD: wyzwanie czy skaranie
11.25-11.45PRZERWA
11.45-11.55Zuzanna Dmowska, Anna Niemirycz, Monika ZientekTypy rodzin a kształtowanie się osobowości dziecka
12.00-12.10Aleksandra Marianna Zmuda i Karolina DrzyzgułaTeoria charakterologiczna rozwoju dziecka w teorii S.Johnsona
12.15-12.25Beata KrawczyńskaKolejność narodzin dziecka a jego pozycja w rodzinie (R.Richardson)
12.30-12.40Monika Danilewicz,Tomasz KolasaRozwój tożsamości dziecka w świetle koncepcji rozwoju psychospołecznego Erika Eriksona
12.45-12.55Robert Stachowicz i Michał StrzelczukKształtowanie pewności siebie dziecka w okresie dzieciństwa
13.00 -13.20PRZERWA
13.20-13.30Barbara DopierałaTerapia dziecka metodą Tomatisa
13.35-13.45Misza KinsnerProgramowanie metaboliczne
13.50-14.00Justyna Jarczewska Dysbioza jelitowa w ASD
14.05-14.15Bartosz JanaszekWpływ soków owocowych na rozwój insulinooporności u dzieci
14.30OGŁOSZENIE WYNIKÓW