Kontakt

mgr Anna Antoniszyn – sprawy organizacyjne, zapisy i informacje
e-mail: rejestracja@sympozjumstudenckiewsr.pl
tel. 22 535 01 43

mgr Małgorzata Wojciechowska – marketing i reklama
e-mail: malgorzata.wojciechowska@wsr.edu.pl
tel. 22 535 01 56