Patronat ART & DIALOGUE

logo zielone serce2

Z przyjemnością ogłaszamy, że Fundacja ART & DIALOGUE, której vice-prezesem jest Pani dr Justyna Karbownik-Kopacz, objęła patronat nad I Studenckim Sympozjum Naukowym.

Fundacja ta pracuje obecnie nad projektem MUZYKA DLA ŻYCIA, którego celem jest zbudowanie pierwszego w Polsce, niezależnego Instytutu Badań nad Nowotworami. Dziękujemy!

Dwa kursy dla autora najlepszego referatu

Rozpoczynamy Nowy Rok od bardzo dobrej informacji – firma fizjokursy.pl oraz tejpy.pl postanowiła ufundować główną nagrodę dla studenta, który wygłosi najlepszy referat!

LFTlogo

Nagrodą jest udział w dwóch kursach organizowanych przez wyżej wymienione firmy- kursie terapii manualnej kręgosłupa oraz kursie tapingu rehabilitacyjnego!

Rehabilitacja w praktyce sponsorem nagród

Jest nam niezwykle miło poinformować, że jednym z naszych sponsorów jest redakcja czasopisma Rehabilitacja w praktyce!

Dla jednej z osób wygłaszających referat została przygotowana specjalna nagroda – roczna prenumerata czasopisma! Serdecznie dziękujemy i zapraszamy wszystkich do odwiedzenia ich strony. http://www.rehabilitacja.elamed.pl/

Zachęcamy do zapisów! Przypominamy, że liczba miejsc jest ograniczona!

List Rektora

rektor_jerzy_kiwerski_2

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele

Rehabilitacja lecznicza, fizykoterapia uległy niebywałemu rozwojowi w ostatnich dziesiątkach lat, ale znaczenie aktywności ruchowej, naturalnych czynników fizykalnych doceniano już w zamierzchłej przeszłości. Wystarczy wspomnieć, że cesarz chiński Choang-Ti już w 2698r przed naszą erą zorganizował turniej zdrowotny, a znany i szeroko obecnie upowszechniany system Yoga (w różnych formach – Hata-Yoga, Skol -Yoga) powstał już 3 000 lat przed naszą erą.

W wielu kulturach starożytnych: greckiej, rzymskiej, chińskiej, japońskiej, hinduskiej pielęgnowano kult ćwiczeń fizycznych, masaży, namaszczania ciała olejkami, kąpieli zimnych, parowych, piaskowych, wykorzystywano światło, naturalne magnetyty w celach profilaktyki zdrowotnej i leczenia. Wyrazem takiej postawy były opinie Hipokratesa (460-377p.n.e.), uważanego za „ojca” medycyny cytowane w jego dziełach: „Cała wiedza medyczna wspiera się na dwu potężnych filarach, którymi są ćwiczenia fizyczne i dietetyka”, wyrażając przy tym przekonanie, że „ćwiczenia wzmacniają, a nieczynność osłabia ciało”. Zresztą w Polsce po mrocznym okresie średniowiecza już w XVI wieku Wojciech Oczko – nadworny lekarz trzech kolejnych królów polskich propagował do dziś powtarzaną maksymę: „ruch może zastąpić wiele leków, ale żaden Lek nie jest w stanie zastąpić korzystnego działania ruchu”.

Zapotrzebowanie na rehabilitację, fizjoterapię systematycznie wzrasta. Wpływa na to wiele czynników, a zwłaszcza: rosnące zaufanie pacjentów i lekarzy do skuteczności tej formy terapii, wzrastająca urazowość, skażenie środowiska naturalnego, ale także – co brzmi przewrotnie – postęp medycyny, wyrażony zdecydowanym obniżeniem śmiertelności okołoporodowej, związanej z ciężkimi urazami wielonarządowymi, ośrodkowego układu nerwowego, wydłużeniem wieku życia. Niestety wiąże się to nierzadko ze wzrostem liczby osób, którym wydłuża, lub ratuje się życie, ale nie jesteśmy w stanie przywrócić ich sprawności. A poprawa sprawności leży już w kompetencjach w głównej mierze – fizjoterapeuty.

Zawód fizjoterapeuty jest szczególny, z wielu względów porównywalny z zawodem lekarza: wymaga nie tylko rozległej wiedzy, umiejętności praktycznych ale i pewnych predyspozycji osobowych do niesienia pomocy osobom słabym, chorym, niepełnosprawnym, dużego poczucia odpowiedzialności za pacjenta, rzetelności w realizowaniu działań terapeutycznych, wysokiej etyki zawodowej. Fizjoterapeuta jest z reguły osobą najbliższą pacjentowi spośród personelu medycznego, z uwagi na bliski, długotrwały z nim kontakt. Pacjent obdarza go olbrzymim zaufaniem, z nim wiąże nadzieje na poprawę stanu Zdrowia, zaburzonej sprawności, poprawę jakości życia.

Ale wiąże się z tym ogromna odpowiedzialność, konieczność dążenia do tego, aby nie zawieść nadziei podopiecznych. Jednocześnie – przy dynamicznym rozwoju nauki, metod terapeutycznych, pomocy technicznych (ortozy, protezy, sprzęt pomocniczy) – niezbędne jest ustawiczne dokształcanie się, czego wyrazem jest udział w sympozjach, kongresach naukowych. Życzę Państwu, abyście z obecnego spotkania naukowego wynieśli jak najwięcej korzyści dla zwiększenia bagażu posiadanej wiedzy, podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Jerzy E. Kiwerski

 
 

Sylwetka prof. zw. dr hab. n. med. Jerzego Kiwerskiego

222PROF. ZW. DR HAB. N. MED. JERZY E. KIWERSKI.
DOROBEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY.
Specjalista chirurgii urazowej, ortopedii (II⁰), rehabilitacji medycznej (II⁰).
Absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej (1963r), doktorat (1971), habilitacja (1975) –Akad. Medyczna w Warszawie, tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego –1984,profesor zwyczajny AM w Warszawie (1999).

PRACA ZAWODOWA: Zakład Anatomii Prawidłowej PAM (laborant, z-ca asystenta) 1954 62; Zakład Anatomii Patologicznej I.M.Dz.-Warszawa 1962-64, Szpital Czerniakowski –lekarz stażysta 1963-64; Stołeczne Centrum Rehabilitacji (od 1965r –nadal) asystent, z-ca ordynatora, ordynator oddziału leczenia schorzeń i urazów kręgosłupa (1977-1998), dyrektor naczelny (1991-1998); Katedra i Klinika Rehabilitacji AM w Warszawie (Konstancin)-asystent (1967-72), adiunkt (1972-76), docent (1976-82), kierownik(1982-2007). Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydz. Lekarskiego WUM –prof. nadzw. (2007 –nadal). Konsultant wojewódzki, regionalny w zakresie rehabilitacji medycznej (1982-2002), konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej (2002-2008). Rektor Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie (2007-nadal).

Pan Profesor ma bogaty dorobek naukowy, ponad 610 prac publikowanych, autorstwo bądź redakcja 10 podręczników, ponad 430 referatów wygłoszonych na kongresach i sympozjach krajowych i zagranicznych. Ponadto jest promotorem licznych prac licencjackich, magisterskich ale również doktorskich i habilitacji.
Wśród książek których autorem bądź redaktorem jest Pan Profesor warto wymienić: