Wpływ regularnej aktywności fizycznej na poziom depresji u kobiet powyżej 50 roku życia.

running

Pojęcie chorób afektywnych określa grupę zaburzeń psychicznych w przebiegu których występują okresowo zaburzenia nastroju, emocji i aktywności. Mogą przyjmować postać zespołów depresyjnych.

Depresja jest klasyfikowana jako czwarta według częstości choroba będąca przyczyną przedwczesnej śmierci.

Leczenie depresji obejmuje przede wszystkim psychoterapię oraz stosowanie leków przeciwdepresyjnych. Jednak dostępne obecnie na rynku leki przeciwdepresyjne zapewniają poprawę stanu klinicznego jedynie u 50-70% leczonych. Dlatego też konieczne jest znalezienie i opracowanie metod poza farmakopealnych wspierających współczesną farmakoterapię.

Wiele opracowań podkreśla rolę aktywności fizycznej w zapobieganiu i leczeniu depresji i zespołów depresyjnych.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat opublikowano jednak jedynie kilka dużych badań populacyjnych, dotyczących związku pomiędzy aktywnością fizyczną i zdrowiem psychicznym. Należy podkreślić, iż wszystkie wykazały negatywny związek regularnego wysiłku fizycznego z występowaniem depresji i lęku. W trzech z nich stwierdzono, iż u pacjentów ćwiczących zmniejszyła się częstość zachowań agresywnych oraz stosowania leków poza wskazaniami.

W badaniach molekularnych wykazano, iż wysiłek fizyczny powoduje korzystne zmiany anatomiczne i funkcjonalne mózgu.

Wykazano, iż regularne ćwiczenia fizyczne chronią przed wystąpieniem epizodu depresji. Dodatkowo – u osób chorujących na depresję częstość hospitalizacji była istotnie niższa u osób ćwiczących regularnie.

We wszystkich prowadzonych dotychczas badaniach wykazujących pozytywną korelację wysiłku fizycznego z wycofywaniem się objawów depresji, ćwiczenia prowadzone były w ściśle określonym schemacie. Wysunąć należy zatem tezę, iż jedynie stałe i ujednolicone w swoim schemacie ćwiczenia wywoływać mogą korzystne zmiany plastyczne w mózgu i tym samym stymulować zdrowienie chorych na depresję. Chaotyczna i nieujednolicona stymulacja nie skutkuje trwałymi i pozytywnymi zmianami funkcjonalnymi neuronów.

Paula Lisowska

Rola i efektywność krioterapii w leczeniu wybranych schorzeń narządu ruchu

krioterapia

Krioterapia jest metodą fizykoterapeutyczną, która polega na stosowaniu powierzchniowo niskich temperatur (poniżej -100°C) w krótkim czasie. Metoda ta ma odległą historię stosowania. Ze względu na swoje korzystne działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz przeciwobrzękowe znajduje szerokie zastosowanie w leczeniu wielu schorzeń narządu ruchu.

W literaturze medycznej jest wiele dowodów potwierdzających skuteczność stosowania krioterapii zarówno ogólnoustrojowej jak i aplikowanej miejscowo. Liczne badania kliniczne potwierdzają, że ta forma terapii w połączeniu z rehabilitacją ruchową przynosi pozytywne rezultaty w postaci zmniejszenia dolegliwości bólowych, poprawy zakresu ruchu oraz funkcjonalności w życiu codziennym.

Celem pracy jest ocena roli i efektywności stosowania krioterapii w leczeniu wybranych schorzeń narządu ruchu.

Malwina Zakrzewska

Osoby niepełnosprawne w samochodzie – streszczenie

traffic

Osoby niepełnosprawne w samochodzie.

Polska Szkoła Rehabilitacji podkreśla zawsze konieczność prowadzenia kompleksowego działania, które umożliwi pacjentowi powrót do zdrowia, samodzielności i pełni życia. Dzisiejszy świat pełen maszyn i samochodów jest także dostępny dla osób niepełnosprawnych i daje nowe możliwości.

Autorzy przedstawiają początki i dzień dzisiejszy samochodów dla osób niepełnosprawnych.

Rodzaje modyfikacji w zależności od schorzenia i możliwości związane z indywidualnie przystosowanym samochodem dla niepełnosprawnego kierowcy lub niepełnosprawnego pasażera.

Bartłomiej Bęza, Kamila Wiśniewska, Marta Sielska

Referat Patrycji Rzepczak o aktywności fizycznej studentów

Bez nazwy-2

 

Badanie wytrenowania i częstości podejmowania aktywności fizycznej u studentów w wieku 20-25 lat.

Ruch jest nieodłącznym elementem życia każdego człowieka. Podejmowanie go gwarantuje prawidłowy rozwój zarówno fizyczny jak i psychiczny. Ruch nieodłącznie związany jest z wysiłkiem fizycznym który uruchamia w organizmie wiele procesów fizycznych, fizykochemicznych i czynnościowych mających znaczenie dla organizmu.

Aktywność fizyczna dzięki wszechstronnemu wpływowi na różne układy organizmu jest gwarantem utrzymania jego sprawności. Pomimo coraz większej świadomości jest ona coraz rzadziej podejmowana.

Działania układu mięśniowego, kostnego, krążenia, oddechowego, nerwowego czy też narządów wewnętrznych byłoby upośledzone w wyniku niedostatecznego ruchu.

Dla oceny wytrenowania grupy wytrenowanej 100 osób (kobiet i mężczyzn) użyto próby Ruffiera.

Streszczenie referatu o dogoterapii

piesełoterapia

Dogoterapia jako metoda, która wspomaga rehabilitację dzieci z niepełnosprawnością psychomotoryczną.

Dogoterapia jest to naturalna forma wzmacniająca rehabilitację ruchową i psychoterapię. Podstawowym działaniem jest odpowiednio przygotowany pies pilotowany przez przeszkolonego przewodnika.

Istotą dogoterapii jest nawiązanie łączności przy pomocy bliskiego, dotykowego kontaktu między osobą chorą, niepełnosprawną a psem terapeutą. Metoda ta ma na celu poprawę funkcjonowania człowieka w sferach: emocjonalnej, poznawczej, społecznej i fizycznej.

Dogoterapia wykorzystywana jest w usprawnianiu procesu leczenia u osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, u dzieci z dysfunkcjami oraz u osób starszych. Samotnych czy cierpiących z powodu depresji.

Głównym celem niniejszej pracy jest przybliżenie wiedzy na temat dogoterapii jako metody, która wspomaga rehabilitację dzieci z niepełnosprawnością psychomotoryczną z jednoczesnym ukazaniem szerokiego spektrum terapeutycznych możliwości, które daje nam bliski kontakt z psem-zwierzęciem, który towarzyszy ludziom od tak dawna, jako najwierniejszy przyjaciel, skory do zabaw, stróż domostw i szczery pocieszyciel.

Ponadto w celu ukazania skuteczności dogoterapii przedstawione zostaną wyniki badań przeprowadzone w 2010 roku przez Joannę Nwrocką- Rohnkę, które zostały umieszczone w artykule „Dogoterapia jako metoda wspomagania dziecka z zaburzeniami rozwoju.”

Patrycja Bielecka

Nowy patron – Fundacja Herosi

herosi

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Herosi objęła patronatem I Studenckie Sympozjum naukowe. Fundacja ta działa na rzecz chorych i potrzebujących. Szczególną opieką obejmuje młode osoby cierpiące z powodu nowotworów.
Serdecznie dziękujemy!

Paramedica nowym patronem i organizatorem konkursu

logo_par-pol CMYK

Uwaga! Firma PARAMEDICA objęła patronat nad I Studenckim Sympozjum Naukowym! Firma ta zajmuje się dostarczaniem najwyższej jakości sprzętu medycznego.

W trakcie trwania Sympozjum, ParaMedica poprowadzi konkurs prawidłowego przeprowadzenia masażu klatki piersiowej na fantomie przy użyciu defibrylatora z funkcją monitorowania RKO. Dla zwycięzcy firma ParaMedica przygotowała specjalną nagrodę!

 

Regulamin konkursu

Habys naszym kolejnym sponsorem

logo_hd

Z przyjemnością informujemy, że nawiązaliśmy współpracę z firmą HABYS, zajmującą się dystrybucją profesjonalnego sprzętu dla masażystów. Firma ta ufunduje nagrodę dla jednego ze studentów wygłaszającego referat.

Będzie to zestaw kamieni do masażu o wartości 800zł + bon o wartości 100 zł na zakup stołu składanego firmy HABYS!

Serdecznie dziękujemy, a wszystkich Studentów zachęcamy do zapisów!!