Agenda

GODZINAPRELEGENTOPIS
8.30-9.00Rejestracja uczestników
09.00-10.00otwarcie sympozjum
Dr Piotr PietrasZasady komercjalizacji wyników badań naukowych
Sławomir BesowskiKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – nowy paradygmat niepełnosprawności i jego implikacje
10.00 – 11.15
I sesja interdyscyplinarna

Przewodniczący:
mgr Iwona Drewnik
Aleksandra Pokora, Piotr MarchlewskiProtrakcja głowy – przyczyna bólu odcinka szyjnego?
Adrianna RzeszutekProces fizjoterapii redukujący obrzęk limfatyczny u osób po radykalnej mastektomii
Monika RozmysłowiczMetody uzyskiwania erekcji w zależności od poziomu uszkodzenia kręgosłupa
Małgorzata StarzecDolegliwości bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa i obręczy miednicznej u kobiet w ciąży.
Daria ToberPostawy altruistyczne i empatyczne w grupie studentów fizjoterapii.
11.15 – 11.30przerwa kawowa
11:30 – 13:00
II sesja interdyscyplinarna

Przewodniczący:
dr Iwona Stanisławska
Patrycja RzepczakBadanie wpływu stylu życia i wykonywanego zawodu na częstość występowania zespołów bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa
Kamila ZgódkaTzw. wspomaganie żywieniowe alternatywą dla dopingu. Badania w grupie osób trenujących Crossfit.
Monika MackiewiczWpływ obozów Fundacji Aktywnej Rehabilitacji na partycypację i sprawność fizyczną osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego.
Martyna Jankowska, Krzysztof Psotta, Bartosz Walesiak, Marcin SoliwodaOcena poziomu innowacyjnych postaw oraz wiedzy o komercjalizacji wyników badań naukowych w grupie studentów fizjoterapii studiujących na Uczelniach Wyższych
Łukasz FlakWpływ 8 tygodniowej rehabilitacji na zmniejszenie dolegliwości bólowych u siatkarzy cierpiących na „kolano skoczka”
Szymon KaczorZastosowanie FDM w urazie stawu kolanowego
13:00 – 13:15przerwa kawowa
13:15 – 14:45
III sesja interdyscyplinarna
Przewodniczący:
mgr Ewa Włostowska
Jakub FarkowskiDogoterapia jako jedna z form terapii wspomagającej
Tomasz PurcelewskiFizjoterapia w leczeniu zatok
Jan WikiełNowe technologie w protezowaniu kończyny górnej.
Karolina NesterowiczPrądy TENS jako alternatywa dla farmakoterapii w leczeniu bólu przewlekłego u pacjentów z zespołem przeciążeniowym kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego
14:45 – 15:00przerwa
15:00Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród