Podziękowania

Dziękujemy za tak liczne przybycie – w I Studenckim Sympozjum Naukowym wzięło udział ponad 100 osób!

Jest nam niezmiernie miło, że sympozjum zostało tak pozytywnie odebrane nie tylko przez uczestników ale również przez firmy współpracujące, którym serdecznie dziękujemy za ufundowanie nagród.

W trakcie trwania sympozjum zostało wygłoszone 11 referatów konkursowych

  • I miejsce: Patrycja Rzepczak, WSR
  • II miejsce: Paula Lisowska, WSR
  • III miejsce: Dominik Bagiński, WSR

 

Nagrodę specjalną-tablet wylosowała Kamila Wiśniewska z Almamer Szkoły Wyższej.

Serdecznie gratulujemy!

Do zobaczenia za rok na kolejnej edycji!

Komentarze