Sympozjum 2014

Wydarzenie będzie miało miejsce 21 III 2014r. w Auli WSR, na ul. Kasprzaka 49.

Celem sympozjum jest wymiana wiedzy, poglądów naukowych oraz doświadczeń dotyczących szeroko pojętej rehabilitacji. Przedsięwzięcie ukaże zależności między życiem osób niepełnosprawnych a ich dietą, leczeniem i rehabilitacją.

Sympozjum adresowane jest do studentów pierwszego jak również drugiego stopnia kierunków związanych z fizjoterapią, ratownictwem medycznym, dietetyką, pedagogiką i neuropsychologią, ale także wszystkich osób zainteresowanych powyższą tematyką.

 • Udział w sympozjum jest bezpłatny.
 • Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2014.
 • Wpisanie na listę uczestników będzie potwierdzane telefonicznie bądź e-mailowo.
Komitet naukowy
 • Prof. zw. dr hab. n. med. Jerzy Kiwerski
 • Dr Barbara Lejzerowicz-Zajączkowska
 • Dr Marek Łyp
 • Dr Justyna Karbownik-Kopacz
 • Dr Iwona Stanisławska
 • Dr Elżbieta Trylińska-Tekielska
 • Dr Magdalena Białkowska
 • Mgr Anna Kopiczko
 • Mgr Dariusz Tomczyk
 • Mgr Ewa Włostowska

Komentarze