Czasopismo Acta Balneologica sponsorem nagrody na sympozjum

Jeden ze studentów wygłaszających referaty otrzyma roczną prenumeratę czasopisma Acta Balneologica.Acta Balneologica jest naukowym czasopismem Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej. Ukazuje się od 1905 roku. Na łamach kwartalnika publikowane są recenzowane prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne z zakresu medycyny uzdrowiskowej – balneologii, bioklimatologii, balneochemii, hydrogeologii i medycyny fizykalnej – fizjoterapii, krioterapii, kinezyterapii, presoterapii a także rehabilitacji.

Acta Balneologica

Strona internetowa: www.actabalneologica.pl