Zaproszenie

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci.

Już w starożytności filozof, mędrzec Heraklit stworzył sentencję, do dziś aktualną i powtarzaną: „panta rhei” – wszystko płynie, wszystko się w życiu zmienia. Dotyczy to również nauk medycznych, w tym – fizjoterapii. Zmieniają się metody diagnostyczne, metody postępowania terapeutycznego, często znacznie wydajniejsze, skuteczniejsze od uprzednio stosowanych.

Oczywiście to nie jest tak, że metody tradycyjnie używane są złe, a „nowinki” – wspaniałe. Jest wiele metod tradycyjnych o udokumentowanej wysokiej skuteczności, podobnie jak wiele nowych, obiecujących metod, które nie zdają egzaminu w zetknięciu z surowymi kryteriami oceny EBM, opartymi na faktach naukowych. Ale akceptacja, uznanie metody, lub jej odrzucenie powinno się opierać na bogatym doświadczeniu, obiektywnej jej ocenie. Dlatego też tematyka tego Sympozjum jest dużym wyzwaniem i niezwykle ważna.

Zachęcam gorąco Państwa do udziału w tym wydarzeniu, zarówno w formie czynnego, jak i biernego uczestnictwa. Pozwoli to na poszerzenie wiedzy w tym zakresie, może być przyczynkiem do podjęcia jednego z tematów w pracy licencjackiej lub magisterskiej, a czynny udział – to nieocenione doświadczenie prezentowania własnych poglądów, doświadczeń. Udział w każdej formie stanowi niewątpliwie ważny element pogłębiania wiedzy i umiejętności.

Do zobaczenia na Sympozjum – Jerzy Kiwerski.

Komentarze