Sylwetka prof. zw. dr hab. n. med. Jerzego Kiwerskiego

222PROF. ZW. DR HAB. N. MED. JERZY E. KIWERSKI.
DOROBEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY.
Specjalista chirurgii urazowej, ortopedii (II⁰), rehabilitacji medycznej (II⁰).
Absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej (1963r), doktorat (1971), habilitacja (1975) –Akad. Medyczna w Warszawie, tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego –1984,profesor zwyczajny AM w Warszawie (1999).

PRACA ZAWODOWA: Zakład Anatomii Prawidłowej PAM (laborant, z-ca asystenta) 1954 62; Zakład Anatomii Patologicznej I.M.Dz.-Warszawa 1962-64, Szpital Czerniakowski –lekarz stażysta 1963-64; Stołeczne Centrum Rehabilitacji (od 1965r –nadal) asystent, z-ca ordynatora, ordynator oddziału leczenia schorzeń i urazów kręgosłupa (1977-1998), dyrektor naczelny (1991-1998); Katedra i Klinika Rehabilitacji AM w Warszawie (Konstancin)-asystent (1967-72), adiunkt (1972-76), docent (1976-82), kierownik(1982-2007). Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydz. Lekarskiego WUM –prof. nadzw. (2007 –nadal). Konsultant wojewódzki, regionalny w zakresie rehabilitacji medycznej (1982-2002), konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej (2002-2008). Rektor Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie (2007-nadal).

Pan Profesor ma bogaty dorobek naukowy, ponad 610 prac publikowanych, autorstwo bądź redakcja 10 podręczników, ponad 430 referatów wygłoszonych na kongresach i sympozjach krajowych i zagranicznych. Ponadto jest promotorem licznych prac licencjackich, magisterskich ale również doktorskich i habilitacji.
Wśród książek których autorem bądź redaktorem jest Pan Profesor warto wymienić:

 

Komentarze