Streszczenie referatu o dogoterapii

piesełoterapia

Dogoterapia jako metoda, która wspomaga rehabilitację dzieci z niepełnosprawnością psychomotoryczną.

Dogoterapia jest to naturalna forma wzmacniająca rehabilitację ruchową i psychoterapię. Podstawowym działaniem jest odpowiednio przygotowany pies pilotowany przez przeszkolonego przewodnika.

Istotą dogoterapii jest nawiązanie łączności przy pomocy bliskiego, dotykowego kontaktu między osobą chorą, niepełnosprawną a psem terapeutą. Metoda ta ma na celu poprawę funkcjonowania człowieka w sferach: emocjonalnej, poznawczej, społecznej i fizycznej.

Dogoterapia wykorzystywana jest w usprawnianiu procesu leczenia u osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, u dzieci z dysfunkcjami oraz u osób starszych. Samotnych czy cierpiących z powodu depresji.

Głównym celem niniejszej pracy jest przybliżenie wiedzy na temat dogoterapii jako metody, która wspomaga rehabilitację dzieci z niepełnosprawnością psychomotoryczną z jednoczesnym ukazaniem szerokiego spektrum terapeutycznych możliwości, które daje nam bliski kontakt z psem-zwierzęciem, który towarzyszy ludziom od tak dawna, jako najwierniejszy przyjaciel, skory do zabaw, stróż domostw i szczery pocieszyciel.

Ponadto w celu ukazania skuteczności dogoterapii przedstawione zostaną wyniki badań przeprowadzone w 2010 roku przez Joannę Nwrocką- Rohnkę, które zostały umieszczone w artykule „Dogoterapia jako metoda wspomagania dziecka z zaburzeniami rozwoju.”

Patrycja Bielecka

Komentarze